Liceum Ogólnokształcące
Technikum Informatyczne
Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
Technikum  Mechatroniczne
Technikum  Budowlane
Technikum Rachunkowości
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technikum Technologii Drewna