OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 3
Symbol Nazwa Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

Języki  obce
1 LOA profil uniwersytecki język polski, wiedza  o społeczeństwie, język angielski Język angielski (w zakresie rozszerzonym)

Język niemiecki

1 LOB profil politechniczny matematyka, biologia i chemia lub  geografia i fizyka Język angielski,

Język niemiecki (tylko  w zakresie podstawowym)

TECHNIKUM NR 1

 

Symbol Nazwa Przedmioty nauczane

w zakresie rozszerzonym

Języki obce
1 TR Technik rachunkowości matematyka język angielski,

język niemiecki

1 TM Technik mechatronik  matematyka język angielski,

język niemiecki

1 TB Technik budownictwa  matematyka Język angielski,

Język niemiecki

1 TI Technik informatyk  matematyka Język angielski,

język niemiecki (tylko  w zakresie podstawowym)

1 TC Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  matematyka język angielski,

język niemiecki (tylko  w zakresie podstawowym)

1 TŻ Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją „dietetyka”  biologia język angielski,

język niemiecki