LICEUM O PROFILU UNIWERSYTECKIM Lista przyjętych uczniów 1 LOa
LICEUM O PROFILU POLITECHNICZNYM Lista przyjętych uczniów 1 LOB
TECHNIKUM RACHUNKOWOŚCI Lista przyjętych uczniów 1 TR
TECHNIKUM INFORMATYCZNE Lista przyjętych uczniów 1 TIa
TECHNIKUM BUDOWNICTWA I TECHNIKUM INFORMATYCZNE Lista przyjętych uczniów 1 TB\I
TECHNIKUM MECHATRONICZNE Lista przyjętych uczniów 1 TM
TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Lista przyjętych uczniów 1TŻ
TECHNIKUM  GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ Lista przyjętych uczniów 1 TC