INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO ZSP NR 1

 

Badania lekarskie kandydatów do szkoły w 2021 roku przeprowadzi

lekarz specjalista medycyny pracy Elżbieta Skrzypczyńska

Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Jarocin, ul. Józefa Bema 29 lok.15

 

Numer  telefonu 696 270 000

Rejestracja (tylko telefoniczna)

                        od dnia 18 maja od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-12.00

UWAGA!  Przerwa w rejestracji od 29 maja do 7 czerwca 2021 roku

 

Na badanie lekarskie należy zgłosić się:

Po rejestracji telefonicznej na dokładnie umówioną godzinę

 w maseczce ! – z własnym długopisem ! –  oraz najwyżej  jedną  osobą towarzyszącą !

oraz zabrać ze sobą:

  1. Skierowanie na badanie lekarskie wstępne wydane przez ZSP Nr 1.
  2. Papierowy formularz oświadczenia o stanie zdrowia kandydata do szkoły wypełniony wyraźnie literami drukowanymi i podpisany przez rodzica lub innego opiekuna prawnego (formularz do pobrania na stronie szkoły (REKRUTACJA- DOKUMENTY) .
  3. Dokument potwierdzający tożsamość (z numerem PESEL): legitymację szkolną lub dowód osobisty, lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający stwierdzić tożsamość i PESEL
  4. Okulary korekcyjne, jeżeli są zalecone przez okulistę
  5. Kserokopie kart wypisowych ze szpitala, wyników badań dodatkowych laboratoryjnych i pracownianych jeżeli kandydat do szkoły takie posiada
  6. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli kandydat do szkoły takie posiada