Konkurs DELTA jest organizowany od 2016 roku przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie. Trzyczęściowy turniej drużynowy  przeznaczony jest dla uzdolnionych matematycznie uczniów szkół podstawowych.
Celem turnieju jest nie tylko doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych, ale również kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
Więcej informacji na temat przebiegu, zakresu wiedzy i przewidywanych umiejętności uczestników tegorocznej edycji Konkursu znajduje się w Regulaminie.

Organizatorzy

Urszula Biegańska, Violetta Czabańska, Dorota Nowicka